Cronfa Eiddo Gwag Canol Trefi

Meini Prawf Asesu

Dylai ymgeiswyr nodi y bydd y Cyngor Sir yn asesu'r prosiect yn erbyn meini prawf amrywiol fel a ganlyn: -

  • Nifer y swyddi sy'n cael eu creu (Swydd CALL parhaol (dros 30 awr) y gellir eu cyfrif a'u monitro fel rhan o'r prosiect e.e., un sy'n cael ei chreu oherwydd cefnogaeth i'r busnes hwnnw).
  • Lleihau nifer yr eiddo gwag yng nghanol y dref.
  • Yr arwynebedd llawr sy'n cael ei ddefnyddio unwaith eto (troedfedd sgwâr).
  • Canran yr arwynebedd llawr sy'n cael ei ddefnyddio unwaith eto (troedfedd sgwâr).