Cronfa Eiddo Gwag Canol Trefi

Sut mae wneud cais

Dylid anfon ceisidau i'r cyfeiriad canlynol: 

trefi@sirgar.gov.uk.