Grant cychwyn busnes

2. Swm y Cyllid

Isafswm y cyllid y gallwch wneud cais amdano yw £1,000 yn seiliedig ar o leiaf un swydd yn cael ei chreu. Gellir cynnwys perchennog y busnes fel swydd newydd.

Uchafswm y cyllid y gallwch ei gael yw £10,000 a rhaid creu o leiaf ddwy swydd.

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn:

  • 50% o'r costau cymwys neu uchafswm o £5,000 fesul swydd amser llawn* pa un bynnag yw'r swm is.
    Er enghraifft:

    • Os byddwch yn prynu £15,000 o offer ac yn creu un swydd, byddwch yn derbyn £5,000 o'r grant.
    • Os byddwch yn prynu £15,000 o offer ac yn creu 2 swydd, byddwch yn derbyn £7,500 o'r grant.
    • Os byddwch yn prynu £20,000 o eitemau cymwys ac yn creu 2 swydd, byddwch yn derbyn £10,000 o'r grant.

* Ystyr amser llawn yw o leiaf 30 awr yr wythnos. Ystyrir bod dwy swydd ran-amser yn gyfwerth ag un swydd amser llawn. Os bydd eich busnes newydd yn creu un swydd ran-amser, bydd y grant yn cael ei dalu ar sail pro rata h.y. 25% o'r costau cymwys neu uchafswm o £2500 fesul swydd ran-amser pa un bynnag yw'r swm is.

Gwnewch nodyn o’r dudalen hon a dilynwch ni ar Twitter a Facebook i gael y diweddaraf.