Parth busnes

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/12/2018

Y Parth Busnes yn Cross Hands yw cnewyllyn y Parth Twf – dyma lle y cychwynnodd y cwbl yn y 1980au. Mae’n cynnwys nifer o adeiladau mawr a llu o enwau adnabyddus yn y maes. Cwmnïau manwerthu sy’n arwain y ffordd, gydag ymdeimlad o berthynas rhwng busnes a busnes ac elfen fasnach hefyd. Mae’r safle’n rhyw 38 hectar o faint, ac mae’n safle cyflogaeth aeddfed a phwysig, gyda mwy nag 800 o bobl wedi eu cyflogi yno.

Elwodd y Parth Busnes ar sefydlogrwydd tymor-hir trwy bresenoldeb llawer o’r tenantiaid gwreiddiol, ac yn ddiweddar, gwelodd dwf sylweddol mewn isadeiledd, buddsoddi ac eiddo. Mae ychydig o dir yn dal i fod ar gael ar y safle – rhyw 4 hectar, at ddibenion masnachol a manwerthu yn bennaf – fodd bynnag, fel y dangosodd Cross Hands dros y blynyddoedd, mae mewn sefyllfa berffaith i ddarparu ar gyfer pob math a phob sector o fusnes.

Y Parth Busnes yw ffwlcrwm yr holl barth, cyrchfan siopa gref sy’n cynnig nwyddau brodorol a chenedlaethol i’r cwsmer. Mae ei safle yng nghyd-destun y rhwydwaith ffyrdd yn rhagorol o safbwynt logisteg manwerthu, fel sy’n wir am yr holl barth twf. Rhydd fynediad chwim i gwsmeriaid a chyflenwyr, a gyda’r buddsoddi a arfaethir yn y dyfodol ar ffyrdd a chludiant cyhoeddus, bydd ei gysylltiadau â’r farchnad yn well byth mewn blynyddoedd i ddod.