Parth Cyflogaeth

Diweddarwyd y dudalen ar: 25/10/2018

Rhagwelir mai Safle Cyflogaeth Strategol Dwyrain Cross Hands fydd y Parth Cyflogaeth mawr nesaf o fewn y sir. Yn deillio o lwyddiant buddsoddi yn y Parthau Bwyd a Busnes ill dau, bydd y safle’n ymestyn dros 19 hectar, mewn dau gam. Mae Cam 1 yn tynnu at ei derfyn, a dylai fod ar y farchnad yn ystod haf 2015 – yn 9 hectar o faint, gall ddarparu ar gyfer eiddo busnes o ansawdd uchel, yn cynnwys swyddfeydd. Bydd dros 600 o swyddi yn cael eu creu.

Yn ddiamau, bydd Dwyrain Cross Hands, sydd wedi ei anelu at y sectorau datblygu allweddol yng Nghymru a thu hwnt, yn darparu amgylchedd masnachol o’r radd flaenaf a fydd yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth a datblygu sylweddol ar gyfer llawer o bobl. Fel rhan o Gam 2, bydd oddeutu 10 hectar arall yn cael eu datblygu ar gyfer twf ychwanegol.

Fel rhan o’r Parth Twf ehangach, mae’r lleoliad yn Cross Hands yntau o’r radd flaenaf at ddefnydd busnes, yn cysylltu’n uniongyrchol â’r rhwydwaith ffyrdd A48/M4 fel bod marchnadoedd lleol, cenedlaethol a rhyngwladol o fewn cyrraedd mewn byr amser. Mae band eang cyflym iawn ar gael hefyd, gyda phrif gyfnewidfa Cross Hands wedi ei huwchraddio yng ngwanwyn 2015 i gludo systemau cyfathrebu ffeibr modern hanfodol.

Bydd Dwyrain Cross Hands yn safle cyflogaeth unigryw a fydd yn sbarduno canlyniadau economaidd o ganlyniad i’r Parth Twf ei hun. Mae’r lleoliad yn siarad drosto’i hun; fodd bynnag, mae’r pwyslais a fu yn y datblygiad ar yr ochr amgylcheddol yn hynod. Cafodd yr holl barth ei lunio’n feddylgar er mwyn caniatáu i ddatblygiadau masnachol ac ecoleg i gydfyw. Mae’r agwedd hon ar y safle yn amlwg yn cynnig dewis modern a chyfrifol i unrhyw fusnes neu ddatblygwr. Gall cwmnïau gweithgynhyrchu uwch, cwmnïau cyllidol a phroffesiynol, a’r sector amgylcheddol gydfodoli’n hapus yn Nwyrain Cross Hands.