Hen Siop Trilwm, Trimsaran
Hen Siop Trilwm, Trimsaran, Caerfyrddin.

£20,000

Manylion Allweddol

Disgrifiad

Lleolir yr eiddo ar stad breswyl boblogaidd yn agos i ganol hen pentref glofaol Trimsaran. Mae trefi Llanelli, Caerfyrddin a dinas Abertawe o fewn pellter cymudo hawdd ac mae cyfleusterau hamdden niferus, gan gynnwys Cae Rasio Ffos Las, Harbwr Porth Tywyn, Parc Gwledig Pen-bre a Pharc Arfordirol y Mileniwm a golff yn Abaty'r Glyn ac Ashburnham hefyd yn hawdd eu cyrraedd. Mae Trimsaran yn cynnig ysgol gynradd leol, siop gyfleustra, a fferyllfa.

Mae'r eiddo ei hun yn agor yn fewnol i lawr adwerthu a ffenestr arddangos fawr. I'r cefn mae cegin o faint da a thoiled ar wahân y gellir ei gyrraedd o'r ardal adwerthu.  Mae gofod adwerthu oddeutu 3.65 x 4.15 (uchafswm o 5.6).

Yn cynnwys gofod adwerthu cynllun agored gyda chegin a thoiled.  Ardal lawnt i'r blaen ac i'r ochr, gyda llwybr yn arwain at ochr flaen yr uned.  Mae'r eiddo wedi cael ei adnewyddu yn ddiweddar.

Mae gan y safle ei gyflenwad trydan, nwy a dŵr ei hun.  Ni roddwyd prawf ar ddim un o'r gwasanaethau a dylech wneud eich ymholiadau eich hunan ynghylch hyn.