Tir yn Heol Tyisha, Bigyn, Llanelli
Bigyn, Llanelli. SA15 1RN

Offers in the region of £12,000

Manylion Allweddol

  • Arwynebedd y safle: tua 815 metr sgwâr
  • Ni chaniateir unrhyw ddatblygiad preswyl ar y tir
  • Yn addas ar gyfer parcio / garej yn amodol ar ganiatâd cynllunio ac unrhyw ganiatâd angenrheidiol.

Disgrifiad

Llain laswelltog o tua 815 metr sgwâr yw'r safle. Lleolir y safle yn ardal breswyl Bigyn ac yn gyfleus i'r holl amwynderau yng Nghanol Tref Llanelli. Mae gan y safle fynediad ar gyfer cerbydau o Heol Tyisha neu fynediad ar gyfer cerddwyr o Goedlan y Graig. Mae'r safle'n llain laswelltog sydd yn addas ar gyfer garej neu safle parcio. Ni chaniateir datblygiad preswyl.