Tir ger 1 Parc Pendre
Cydweli, SA17 4TD

Cynigion oddeutu £5,000

Manylion Allweddol

Wedi ei leoli yn rhan o ystâd breswyl Parc Pendre, Cydweli. Mae'r safle'n ddelfrydol ar gyfer estyniad i'r ardd, parcio neu safle amwynder.

Arwynebedd y Safle oddeutu 75.52 M2.