Tir ger 1 Parc Pendre
Cydweli, SA17 4TD

Cynigion oddeutu £5,000

  • lluniau
  • map
  • golwg ar y stryd
  • cynllun llain
Dan
gynnig
Floor plan

Manylion Allweddol

Wedi ei leoli yn rhan o ystâd breswyl Parc Pendre, Cydweli. Mae'r safle'n ddelfrydol ar gyfer estyniad i'r ardd, parcio neu safle amwynder.

Arwynebedd y Safle oddeutu 75.52 M2.