12 Heol yr Orsaf
12 Heol yr Orsaf, Llanelli, SA15 1AL.

£5,000 per annum

Manylion Allweddol

Mae 12 Heol yr Orsaf yn uned adwerthu llawr gwaelod y gellir ei chloi ar gyrion Canol Tref Llanelli. Mae lleoliad yr adeilad yn cynnig safle masnachol rhagorol ar gyfer dod i gysylltiad â chwsmeriaid sy'n pasio heibio.

Mae'r eiddo'n cynnwys ardal adwerthu 38.45m2 o faint, toiled a 12.51m2 o gegin/ardal staff. Mae mynediad trwy'r cefn hefyd ar gael.

Yn sgil cael cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru, mae'r Cyngor wedi  mynd ati i fuddsoddi yng nghanol tref Llanelli gan helpu i hyrwyddo amgylchedd o ansawdd uchel sy'n ddeniadol ac yn groesawgar i gymysgedd o bobl  a busnesau. Mae cyfanswm o dros £18 miliwn yn cael ei fuddsoddi yng nghanol y dref drwy adfywio eiddo.