Uned Adwerthu
3 Rhodfa Cowell, Llanelli

Gwahoddir cynigion o gwmpas £8,000 y flwyddyn heb gyfrif taliadau eraill

Manylion Allweddol

Uned adwerthu ar y llawr gwaelod yng nghanol tref Llanelli, o fewn y fynedfa i Farchnad Dan Do Llanelli ac yn agos i Ganolfan Siopa Sant Elli.

Mae'r uned yn cynnwys prif le gwerthu yn ogystal â lle uchel ychwanegol a storfa, toiled a mynediad cefn.

Gwybodaeth ynghylch Gosod yr Eiddo

Bydd y brydles am gyfnod penodol o 5 mlynedd neu gyfnod penodol hwy a bydd 5 adolygiad rhent blynyddol.

Bydd y tenant newydd yn gyfrifol am waith atgyweirio mewnol, cynnal a chadw ac addurno mewnol ac am yswirio'r cynnwys a'r gwydr plât.

Bydd geirdaon masnachu a bancio yn ofynnol, ac mae'n bosibl y bydd gwarantwr yn ofynnol gan y Cyngor.