57-59 Stryd Stepney
57-59 Stryd Stepney, Llanelli, SA15 3YA.

£5,500 y flwyddyn

Manylion Allweddol

Mae'r eiddo deniadol hwn yn rhan o ffryntiad adwerthu Adeilad Lucania ar Stryd Stepney. Mae'n agos at fusnesau poblogaidd megis Bwyty'r Sheesh Mahal, tafarn Weatherspoon 'The York Palace' a gyferbyn â llecyn gwyrdd Gerddi'r Ffynnon. Mae'r gwaith a ariennir gan y Cyngor o ailddatblygu adeilad cyfagos yr YMCA yn mynd yn ei flaen. Bydd y gwaith hwn, pan fydd wedi'i gwblhau, yn dod â'r adeilad nodedig hwn yn ôl i ddefnydd economaidd, gyda'r bwriad o gynyddu nifer yr ymwelwyr o ardal y porth gorllewinol/Gerddi'r Ffynnon i ganol y dref.

Y tu mewn i'r eiddo ceir ardal adwerthu eang gyda ffryntiad o tua 5m a ffenestri arddangos mawr. Yn y cefn ceir cyntedd sy'n arwain at gegin o faint da, gofod cyffredin a thoiled y gellir mynd iddo o'r gegin neu o'r ardal adwerthu.