Canolfan Datblygu Busnesau Cefn Gwlad
Nant-y-ci, Caerfyrddin SA33 5DR

Gwahoddir cynigion o oddeutu £250,000

Manylion Allweddol

Mae'r Ganolfan Datblygu Busnesau Cefn Gwlad yn cynnig swyddfeydd amlddefnydd ar gyrion Tref Caerfyrddin.

Mae'r adeilad mewn lleoliad cyfleus ger cefnffordd yr A40, ac yn darparu swyddfa ag arwynebedd o 400 metr sgwâr (4305 troedfedd sgwâr) ac mae ganddo system gwres canolog nwy a lleoedd parcio ar gyfer oddeutu 25 o gerbydau.

Yn ogystal â'r neuadd ganolog y gellir ei defnyddio ar gyfer amrywiaeth o ddibenion, mae gan yr eiddo ystafelloedd cyfarfod mawr a bach, 6 uned swyddfa i'w gosod yn ogystal â swyddfeydd gweinyddol a lle ategol.