Tŷ pâr â 3 ystafell wely, Carmel
Parc Dewi Sant, Caerfyrddin, SA31 3HB

Cynigion oddeutu £135,000

  • lluniau
  • map
  • cynllun llawr
Floor plan

Manylion Allweddol

Mae'r eiddo wedi'i leoli ar gyrion ystâd Parc Dewi Sant sy'n eiddo i'r Cyngor ar Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin. Mae'r lleoliad hwn yn agos at yr holl fwynderau lleol yng Nghaerfyrddin, yn ogystal â thraffordd yr A48/M4 i Abertawe a'r A40 i gyfeiriad y gorllewin. Cyfle perffaith i fuddsoddi, mae'n hanfodol dod i weld y lle yn gyntaf. Gweler isod gynlluniau ar gyfer dimensiynau ystafell. Mae gardd â lawnt y tu allan.

Tybir bod trydan, prif gyflenwad nwy a dŵr yn yr eiddo. Cynghorir pob un sydd â diddordeb yn y lle i wneud eu hymholiadau eu hunain gyda'r ymgymerwyr statudol ynghylch capasiti, addasrwydd ac argaeledd gwasanaethau.