Cyfle Arlwyo yn Llyfrgell Caerfyrddin
Llyfrgell Caerfyrddin Heol San Pedr Caerfyrddin SA31 1LN

Gofynnir am Fynegiannau o Ddiddordeb

Manylion Allweddol

Gofynnir am Fynegiannau o Ddiddordeb am Cyfle Arlwyo yn Llyfrgell Caerfyrddin.

Mae'r gofod sydd ar gael ar gyfer ardal arlwyo bosibl wedi'i leoli ar y llawr gwaelod yn y brif fynedfa, ag arwynebedd o oddeutu 36 metr sgwâr. (wedi'i amlinellu â llinell goch isod). Lle ar gael ar y Llawr Gwaelod ar gyfer Caffi / Siop Goffi gyda mannau posibl i eistedd y tu mewn a'r tu allan. Mae wedi'i leoli mewn lle amlwg yn Heol San Pedr  gyferbyn ag un o brif feysydd parcio'r dref. 

Mae rhaglen fuddsoddi ddiweddar o £2.6 miliwn wedi adnewyddu'r adeilad presennol ac wedi helaethu'r eiddo er mwyn darparu Archif a Gwasanaethau Llyfrgell o'r radd flaenaf ar gyfer y Sir.

Yn ogystal, mae Llyfrgell Caerfyrddin wedi cael ei dewis yn un o bedwar lleoliad ar draws Cymru i fod yn gartref i Ganolfan Clipiau Archif Ddarlledu Genedlaethol. Bydd deunyddiau sy'n olrhain bron i 100 mlynedd o ddarlledu ar gael i'r cyhoedd trwy dechnoleg ddigidol.

Gwahoddir y partïon sydd â diddordeb i gyflwyno mynegiannau o ddiddordeb i'r cyfeiriad isod erbyn 12 canol dydd, dydd Llun 30 Mawrth 2020 a dylid cynnwys:

  • Amlinelliad o fanylion y cynnig arlwyo arfaethedig 
  • Brasluniau o'r cynlluniau ar gyfer y cynllun/defnydd bwriadedig
  • Manylion ynghylch cefndir a phrofiad y partïon sydd â buddiant
  • Manylion ynghylch y cynnig ariannol a chadarnhad o'r cyllid a ffynonellau ariannol perthnasol