Cyfle datblygu gwych ger Parc Adwerthu Trostre,
Llanelli Sir Gar

Gofynnir am Fynegiannau o Ddiddordeb

Manylion Allweddol

Mae'r safle yn ardal Trostre, Llanelli tua 2 gilometr i'r de o ganol y dref ger Parciau Adwerthu poblogaidd Trostre a Pemberton lle mae tua 468,663 o droedfeddi sgwâr o fannau adwerthu sy'n gartref i Uwchfarchnadoedd Tesco (Trostre) a Morrisons (Pemberton). Ymhlith y meddianwyr eraill mae Marks and Spencer, KFC, B&Q, Boots, Primark a Pets at Home. Mae'r parciau adwerthu yn gyrchfannau siopa rhanbarthol sy'n denu niferoedd lu o ymwelwyr.

Mae Llain 3 oddeutu 1.32 erw fel y dangosir ag ymyl goch ar y cynllun amgaeedig ac mae wedi'i lleoli ger y fynedfa i Ystad Ddiwydiannol Trostre a'r tu cefn i Barc Adwerthu Trostre. Mae prif bibell ddŵr o dan ran o'r safle ac yn unol â hynny ni chaniateir adeiladu unrhyw adeiladau yn yr ardal sydd wedi ei chroeslinellu'n goch, ond gellir defnyddio'r tir ar gyfer parcio ceir ar yr amod bod y manylion adeiladu yn cael eu cymeradwyo gan Dŵr Cymru.