Yn Chwilio am Ddatblygwyr/Meddianwyr ar Gyfer Safle Datblygu Siop Fwyd
Harbwr Porth Tywyn, Porth Tywyn. SA16 0LT

Mynegiannau o ddiddordeb i'w cyflwyno erbyn 4 o Fedi 2019

Manylion Allweddol

Mae'r safle hwn yn darparu 1.53 hectar / 3.79 erw o dir ar gyfer datblygiad siop fwyd.

Mae'r eiddo yn rhan o Brif Gynllun Porth Tywyn, a fydd yn darparu oddeutu 364 o unedau preswyl yn ychwanegol, yn ogystal â safle hamdden masnachol, pentref menter ac ysgol gynradd sydd newydd gael ei chwblhau yn agos.

Gwahoddir mynegiannau o ddiddordeb gan ddatblygwyr a meddianwyr.