Datblygiad preswyl o 84 o dai
Y Tu Cefn i Ffordd Aneurin, Pontyberem, Sir Gaerfyrddin

Cynigion oddeutu £450,000

Manylion Allweddol

Mae'r tir ym mhentref Pontyberem ac yn gyfleus i'r cyfleusterau lleol, gan gynnwys Swyddfa'r Post, fferyllydd, siopau, garej, tafarndai ac ysgol gynradd.

  • Caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl o 84 o dai. Planning Ref: S/30509
  • Arwynebedd y safle: 10.5 erw
  • Rhydd-ddeiliadaeth â meddiant gwag.

Mae Caerfyrddin oddeutu 9 milltir i ffwrdd, a thebyg yw'r pellter i dref brysur Llanelli. Mae'n agos i gae rasio Ffos Las, Parc Gwledig Pen-bre a thraeth euraid, hardd Cefn Sidan. Mae Cross Hands, sy'n prysur ddatblygu'n ganolfan, oddeutu 7 milltir i ffwrdd ac yno mae cyswllt â ffordd ddeuol yr A48 a'r M4, a chysylltiadau da ar hyd y ffyrdd â threfi Rhydaman, Llandeilo, Caerfyrddin, Llanelli a dinas Abertawe.