Tir ar werth
Hen Gwar y Capel, Dafen, Llanelli SA14 8SL

Gofynnir am fynegiannau o ddiddordeb

  • lluniau
  • fideo
  • cynllun llain
Dan
gynnig
Floor plan

Manylion Allweddol

Hen safle cwar, sydd wedi'i leoli yn ardal breswyl Dafen ar gyrion Llanelli. Mae blaen y safle'n wynebu Heol y Capel.

Mae prif ardal y cwar yn llawn llystyfiant trwchus. Mae'r wyneb gorllewinol tua 30 metr o uchder. Mae mynediad at wynebau uchaf y cwar yn gyfyngedig oherwydd llystyfiant helaeth, ffensys terfyn a mynediad cyfyngedig drwy breswylfeydd preifat. Mae ardal ddeheuol y cwar yn cynnwys llethr serth o ddeunydd tomen lo.

Mynegiannau o ddiddordeb

Gwahoddir darpar brynwyr i gyflwyno mynegiannau o ddiddordeb a fydd yn cynnwys:

  • Disgrifiad byr o'ch cynnig o ran y defnydd tir.
  • Manylion ynghylch cefndir y prynwr ac unrhyw gynlluniau tebyg a gyflawnwyd ganddo.
  • Cynnig ariannol.
  •  Amserlen ar gyfer eich cynnig.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'r rhain yw dydd Mawrth 4 Medi 2018 a byddant yn cael eu gwerthuso ar sail y cynnig a'r cynnig ariannol. Nid oes rheidrwydd ar y Cyngor i dderbyn y cynnig uchaf nac unrhyw gynnig arall.

Gellir gweld y safle drwy apwyntiad yn unig.