Harbwr Porth Tywyn Yn Chwilio am Ddatblygwyr/Meddianwyr ar gyfer Datblygiad Defnydd Cymysg
Harbwr Porth Tywyn Porth Tywyn SA16 0LT

Mynegiannau o ddiddordeb i'w cyflwyno erbyn 27 o Fedi 2019

Manylion Allweddol

Mae gan yr eiddo 1.12 hectar / 2.8 erw o dir a chaniatâd cynllunio amlinellol - cyf: S/30597, ar gyfer datblygiad defnydd cymysg o ran siopau,gwestai, tafarndai/bwytai a defnydd preswyl, sydd oddeutu 5,000 milltir2/ 54,000 troedfedd2.

Mae'r eiddo yn rhan o Brif Gynllun Porth Tywyn, a fydd yn darparu oddeutu 364 o unedau preswyl ar
dir ger y safle, yn ogystal â phentref menter, ysgol gynradd sydd newydd gael ei chwblhau a siop
fwyd yn agos.

Gwahoddir mynegiannau o ddiddordeb gan ddatblygwyr a meddianwyr / gweithredwyr posibl
o ran siopau, gwestai, tafarndai/bwytai.