Hen Neuadd y Dref a Llyfrgell Cydweli gyda thir
Cydweli Sir Gaerfyrddin SA17 4UD

Cynigion o oddeutu £75,000

Manylion Allweddol

Mae'r eiddo yn cynnwys adeilad hanesyddol amlwg yng nghanol tref Cydweli sy'n adeilad rhestredig (Gradd II). Mae hen neuadd y dref yn wynebu Heol Fair ac mae tir y tu cefn iddi a allai ddarparu lleoedd parcio (yn amodol ar ganiatâd priffyrdd). Mae'r adeilad wedi bod yn wag ers nifer o flynyddoedd ac mae angen gwaith adnewyddu ac atgyweirio helaeth arno. Mae'r ystafelloedd mewnol yn cynnig tua 300 metr sgwâr (3228 troedfedd sgwâr) o le ar ddau lawr gyda neuadd fawr ar y llawr cyntaf.