Hen Ysgol Gynradd Gymunedol Maes-y-bont
Maesybont Llanelli SA14 7SU

£120,000

Manylion Allweddol

Mae hen Ysgol Gynradd Maes y bont yn eiddo cyfnod ar wahân. Mae wedi'i hadeiladu â waliau solet gan ddefnyddio cerrig nadd wedi'u pwyntio, waliau ceudod unllawr â phlastr garw a drysau a ffenestri UPVC. Yn ogystal, mae gan yr eiddo ddau le storio y tu allan ac mae un yn cynnwys tanc olew a boeler.


Maint y safle tua 844 metr sgwâr (0.2 erw).