Hen Ysgol Gynradd Gymunedol Nantygroes
Milo, Ger Llandybïe, Rhydaman, SA18 3NZ

Arwerthiant Cyhoeddus - Amcan bris £180,000 - £200,000

  • lluniau
  • map
  • golwg ar y stryd
  • cynllun llain
Floor plan

Manylion Allweddol

Safle'r Hen Ysgol Gynradd Sirol ynghyd â Chaniatâd Amlinellol ar gyfer 7 preswylfa ddeulawr ar wahân.

Arwynebedd y safle: 1.04 erw

Mae'r adeilad ym mhentref lled-wledig Milo sydd â chysylltiadau ffyrdd da i drefi Cross Hands, Llandeilo, Rhydaman (oddeutu 4.5 milltir), Llanelli a Chaerfyrddin (oddeutu 16.5 milltir) a Dinas Abertawe (oddeutu 20 milltir).

Cynllunio

(Rhif Cyfeirnod: E/34580)
Mae copi o'r Caniatâd Cynllunio ar gael ar gais neu ewch i'r adran cynllunio ar ein gwefan.