Hen Ysgol yr Ynys
Cefncaeau, Llwynhendy, SA14 9BT

Cynigion o oddeutu £250,000

Manylion Allweddol

Lleolir y safle mewn cyd-destun trefol i'r de o Gefncaeau, Llanelli a ger Stadiwm Parc y Scarlets. Mae'r safle o fewn pellter cerdded o ganol y dref, ac mae hefyd o fewn pellter gyrru cysurus o Abertawe. Caiff ei wasanaethu gan wasanaethau bysiau a chyfleusterau sefydledig, gan gynnwys Ysbyty'r Tywysog Phillip.

Mae Cefncaeau yn ddatblygiad preswyl sefydledig sy'n cynnwys tai pâr yn bennaf yn ardal Llwynhendy, Llanelli. Wedi'i leoli yng nghyd-destun trefol mawr a sefydledig y dref, mae Llwynhendy yn cynnig ystod o wasanaethau a chyfleusterau gan gynnwys ysgol gynradd, llyfrgell a siopau lleol, yn ogystal â bod yn agos i Barc Adwerthu Trostre.

Caiff y safle ei ddyrannu dan Bolisi H1—Dyraniadau Tai'r Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer datblygiad preswyl.