Unedau diwydiannol newydd eu adnewyddu
Unedau diwydiannol yng Nglanaman, Rhydaman, SA18 2YB

Rhwng £235 - £523 y mis

Manylion Allweddol

Bydd cam cyntaf y cynllun adnewyddu yn darparu amrywiaeth o unedau diwydiannol, wedi eu hadeiladu o flociau a rendrad, â dalennau dur cyfansawdd i'r to. Bydd gan bob uned fynediad gwastad, drws rholio ar gyfer y man cynhyrchu, a chyfleusterau toiled a chegin. Meintiau amrywiol o 65 metr sgwar/700 troedfedd sgwar, hyd at 153 metr sgwar/1650 troedfedd sgwar ac yn addas at ddefnydd B1, B2 a B8.

Rhaid i'r holl fusnesau a ddaw i'r gweithdai fod yn fentrau bach a chanolig (BaCh).

Lleoliad

Wedi ei lleoli ar Heol Tabernacle, tua chwarter milltir oddi ar briffordd yr A474 sydd yn rhedeg trwy ganol Glanaman, mae’r ystad yn cynnwys canolfan o unedau diwydiannol a swyddfeydd sydd ynghanol y broses adnewyddu. Mae Glanaman tua 3 milltir i’r dwyrain o ganol dref Rhydaman a thua 8 milltir i’r gogledd-ddwyrain o gyffordd 49 ar draffordd yr M4.

Gwasanaethau

Bydd y tenant yn delio’n uniongyrchol â'r cwmnïau trydan, cyfathrebu ac ati, heblaw am y cyflenwad dŵr sydd drwy is-fesurydd. 

Ardrethi Busnes

Mae manylion yr Ardrethi Busnes i'w cael ar wefan y Swyddfa Brisio (Valuation Office) neu drwy ffonio 01267 228770.