Hen Lyfrgell Pen-y-groes
Hen Lyfrgell Pen-y-groes, Pen-y-groes, SA14 7NP

Cynigion oddeutu £65,000

  • lluniau
  • map
  • golwg ar y stryd
  • cynllun llain
Dan
gynnig
Floor plan

Manylion Allweddol

Mae hen adeilad y llyfrgell, sydd â ffrâm PVC, oddeutu 9.2m x 7.4 ac mae’n cynnwys toiled a chyfleusterau cegin.

  • Llain 18m x 31m
  • Mae’r prif wasanaethau ar gael.
  • Mae cyfamod wrth werthu’r eiddo na fydd yn cael ei ddefnyddio i gael mynediad at y tir cyfagos.

Lleoliad

Mae’r tir ym mhentref Pen-y-groes ac yn gyfleus i’r cyfleusterau lleol, gan gynnwys Swyddfa’r Post, fferyllydd, siopau, garej, tafarndai ac ysgol gynradd.

Mae Caerfyrddin oddeutu 12 milltir i ffwrdd a 10 milltir i ffwrdd yw tref brysur Llanelli. Mae’n agos i gae rasio Ffos Las a Pharc Gwledig Pen-bre lle mae traeth tywodlyd hyfryd Cefn Sidan.

Mae Cross Hands sy’n prysur ddatblygu’n ganolfan lai nag 1 filltir i ffwrdd ac mae cyswllt â ffordd ddeuol yr A48 a chysylltiadau da ar hyd y ffyrdd â threfi Rhydaman, Llandeilo, Caerfyrddin, Llanelli a dinas Abertawe ar hyd traffordd yr M4.