Tir ym Maesglas
Llanymddyfri, SA20 0YE

Cynigion oddeutu £10,000

Manylion Allweddol

Wedi ei leoli ger y fynedfa i ystâd breswyl Maesglas, Llanymddyfri. Mae'r safle'n ddelfrydol ar gyfer estyniad i'r ardd, parcio neu safle amwynder.

Arwynebedd y Safle oddeutu 420.45 M2.