Tir ym Maesglas
Llanymddyfri, SA20 0YE

Cynigion oddeutu £10,000

  • lluniau
  • map
  • golwg ar y stryd
  • cynllun llain
Dan
gynnig
Floor plan

Manylion Allweddol

Wedi ei leoli ger y fynedfa i ystâd breswyl Maesglas, Llanymddyfri. Mae'r safle'n ddelfrydol ar gyfer estyniad i'r ardd, parcio neu safle amwynder.

Arwynebedd y Safle oddeutu 420.45 M2.