Lleiniau adeiladu preswyl
Penyrallt, Y Garnant, Rhydaman, SA18

Cynigion oddeutu £30,000 - £40,000 y llain

  • lluniau
  • map
  • golwg ar y stryd
  • cynllun llain
Dan
gynnig
Floor plan

Manylion Allweddol

Dyma gyfle i brynu tri lleiniau adeiladu preswyl, rhydd-ddaliadol - Penyrallt, Y Garnant, Rhydaman.

Mae gan y pentref gyfleusterau hamdden gwych gan gynnwys cwrs golff, llwybrau cerdded wrth ymyl yr afon, mannau hamdden, lle chwarae i blant ac ysgol gynradd fodern. Mae Penyrallt mewn man cyfleus y gellir gyrru iddo'n hwylus o Rydaman, sy'n cynnig amrywiaeth dda o wasanaethau.

Cafodd Caniatâd Cynllunio Amlinellol ar gyfer tri thŷ ar wahân ei roi ar 11 Medi 2014. 

Mae'r prif gyflenwadau trydan, dŵr, nwy a draeniau ar gael. Mae Rheoliadau BT yn berthnasol o ran y gwasanaeth ffôn. Cyn cyflwyno cynnig am y llain, rhaid i ddarpar brynwyr fodloni eu hunain ynghylch cost cysylltu ag unrhyw wasanaethau, a holi a yw'n bosibl gwneud hynny.