Siop Rhif 18, Marchnad Llanelli
Rhodfa’r Farchnad, Marchnad Llanelli, SA15 1YH

Yn destun tendr

Manylion Allweddol

Mae gan y siop lecyn masnachu sydd wedi ei lleoli ym Marchnad Llanelli, oddeutu 349 troedfedd sgwar o ran maint, ac mae'n addas at nifer o ddibenion.

Rydym eisiau creu Farchnad amrywiol, ac er nad ydym yn dymuno atal cystadleuaeth, ni fyddwn yn ystyried ceisiadau am gael siopau ar gyfer rhyw ddiben penodol os bydd gormod o stondinau tebyg eisoes. O ganlyniad, ystyrir tendrau ar sail defnydd arfaethedig yn ogystal ag ar sail lefel rhent a ffactorau eraill.

I gael rhagor o wybodaeth, neu i gael ffurflen gais ar gyfer tendr, cysylltwch a Mark Curtis, Rheolwr Marchnad Llanelli, Swyddfa'r Farchnad. Ffoniwch 01554 773984 neu e-bostiwch mcurtis@sirgar.gov.uk.

Dyddiad cau

Dylid dychwelyd tendrau yn yr amlenni swyddogol a ddarperir, erbyn CANOL DYDD, ddydd Mawrth, 30ain Mai 2021. 

Nid oes rheidrwydd ar y Cyngor i gymryd y tendr uchaf, nac unrhyw dendr a gyflwynir.

Mr Jason Jones, Pennaeth Adfywio,
Cyngor Sir Gâr Neuadd y Sir Caerfyrddin SA31 1JP