Tir Datblygu
Tir ger 6 Pant y Brwyn, Ystradowen, SA9 2YF

Gwahoddir cynigion o oddeutu £50,000

Manylion Allweddol

Mae'n safle oddeutu 0.5 erw ac mae'n cynnwys caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer 5 byngalo. Cyfeirnod y cais: (E/29083).

Mae’r safle ym mhentref Ystradowen, ac yn gyfleus ar gyfer y ganolfan gymunedol a nifer o diroedd hamdden. Mae'r pentref hefyd yn elwa ar fod yn agos i Barc Natur Ynys Dawela.

Mae Ystradowen yn bentref bach yng Nghwm Twrch ar ffin ddwyreiniol Sir Gaerfyrddin. Saif ar ffin orllewinol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, 3 milltir i'r gogledd o Gwm Tawe ac wrth droed y Mynydd Du.