Tir ger Heol Y Glo, Cross Hands SA14 6NB
Heol Y Glo, Cross Hands. SA14 6NB

Gwahoddir Cynigion

Manylion Allweddol

Safle a ddyrannwyd ar gyfer datblygiad preswyl

Arwynebedd y safle yw 4.8 erw - 2A

Yn ganolog i amwynderau lleol

Cysylltiadau ffyrdd da â Chaerfyrddin, Llanelli a chyda choridor yr M4 tua’r Dwyrain i Abertawe a Chaerdydd

Safle â gwasanaethau llawn ger Isadeiledd y briffordd fabwysiedig