Tir ar werth
Hen Dir Penllech, Pwll SA15 4AE

Gofynnir am fynegiannau o ddiddordeb

  • lluniau
  • fideo
  • cynllun llain
Dan
gynnig
Floor plan

Manylion Allweddol

Lleolir y safle i'r gogledd-ddwyrain o Benllech, ac i'r gogledd o Heol Elgin, Pwll.

Mae'r safle'n cynnwys 5.1 erw o dir heb ei ddatblygu sy'n llawn llystyfiant ac sy'n cynnwys llethr eithaf serth o'r gogledd i'r de. Mae yna dai preswyl ar hyd ffin ddeheuol y safle. Ceir canclwm Japan ar hyd y ffin dde-ddwyreiniol, yn ogystal â chwar bach a cheuffordd yn rhan ddwyreiniol y safle. Mae gan y safle'r potensial i gael ei ddatblygu ar gyfer gweithgareddau awyr agored.

Mynegiannau o ddiddordeb

Gwahoddir darpar brynwyr i gyflwyno mynegiannau o ddiddordeb a fydd yn cynnwys:

  • Disgrifiad byr o'ch cynnig o ran y defnydd tir.
  • Manylion ynghylch cefndir y prynwr ac unrhyw gynlluniau tebyg a gyflawnwyd ganddo.
  • Cynnig ariannol.
  • Amserlen ar gyfer eich cynnig.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'r rhain yw dydd Mawrth 4 Medi 2018 a byddant yn cael eu gwerthuso ar sail y cynnig a'r cynnig ariannol. Nid oes rheidrwydd ar y Cyngor i dderbyn y cynnig uchaf nac unrhyw gynnig arall.

Gellir gweld y safle drwy apwyntiad yn unig.