Tir ym Mrynseilo
Carwe, SA17 4HR

Cynigion o oddeutu £25,000

Manylion Allweddol

Mae’r tir yn cynnwys ardal o oddeutu 0.15 erw ac mae ganddo ganiatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl. - Rhif cais. W/33490.

Lleoliad

Mae’r tir wedi’i leoli’n gyfleus ym mhentref gwledig Carwe ac o fewn 10 munud i Gaerfyrddin a Llanelli. Hefyd mae’r eiddo’n agos i’r arfordir a Chwrs Rasio Ffos Las.