Tir yn y Ddwyberth
Porth Tywyn, Llanelli, SA16 0PH

Cynigion oddeutu £5,000

Manylion Allweddol

Mae’r tir sy’n mesur oddeutu 141 metr sgwâr wedi’i leoli ar safle garejis mewn ardal breswyl ym mhentref Porth Tywyn. Mae’r tir yn gyfleus i’r holl amwynderau ac o fewn cyrraedd hwylus i ganol tref Llanelli i’r dwyrain a’r M4 i Abertawe, yn ogystal â ffordd yr arfordir sy’n arwain i Ben-bre a thuag at Gaerfyrddin ar hyd yr A48. Mae’r safle yn ddelfrydol i’w ddefnyddio ar gyfer parcio a garejis. Ni ellir ei ddefnyddio ar gyfer preswylfeydd.

Cynllunio

I gael cyngor penodol am reoli datblygu, cysylltwch â Robert Davies, Swyddog Rheoli Datblygu drwy ffonio 01554 742168.

Telerau'r Gwerthu

  • Deiliadaeth – Rhydd-ddaliad â meddiant gwag
  • Tir i’w werthu ag ymyl coch ar y cynllun a rhoddir hawl tramwy dros y tir sydd wedi’i liwio’n felyn
  • Defnydd at ddibenion parcio/garejis yn unig, heb fod unrhyw fasnach na busnes yn cael ei redeg oddi yno.
  • Y prynwr i fod yn gyfrifol am ffiniau fel y nodir gan y marciau 'T' ar y cynllun atodedig.