Cyngor ar Hylendid Bwyd

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/07/2019

Rydym yn cynnig gwasanaeth cyngor ar hylendid bwyd y gellir ei deilwra i ddiwallu eich anghenion penodol. Cost ymweld â'r safle yw £45 yr awr.

Gallwn ddarparu cyngor ar y canlynol:

  • Manylion Hylendid Bwyd e.e. croeshalogi, glanhau mewn dau gam, rheoli'r tymheredd ac ati.
  • Strwythur - cynllun, cyfleusterau, offer, llif gwaith ac ati.
  • Systemau Hyfforddi a Rheoli Hylendid Bwyd e.e. cwblhau a defnyddio'r Bwyd Mwy Diogel Busnes Gwell
  • Y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd i helpu chi i gyflawni eich llawn botensial.

Fel canllaw:

  • Dylai 1 awr fod yn ddigon i drafod un pwnc yn fanwl.
  • Rydym yn argymell 2 awr ar gyfer busnes bwyd newydd.

Gellir cael adroddiad ysgrifenedig yn crynhoi'r ymweliad am ffi ychwanegol o £45.

Sut i wneud cais

Os hoffech chi wneud cais am y gwasanaeth hwn, ffoniwch ni ar 01267 234567. Rhowch wybod inni eich bod yn trefnu ymweliad cyngor ar hylendid bwyd, ac am ba hyd (1 awr, 2 awr, ac ati). Bydd angen i chi dalu'n llawn dros y ffôn drwy gerdyn credyd neu ddebyd. Gellir defnyddio'r gwasanaeth cyngor hwn mwy nag unwaith.

Bydd un o'n Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd yn cysylltu â chi o fewn 10 diwrnod gwaith i drefnu amser a dyddiad addas i ymweld â'ch busnes.

Rydym yn argymell eich bod yn lawrlwytho ac yn darllen telerau ac amodau'r gwasanaeth cyn i chi ein ffonio ni. Byddwch yn cael neges e-bost sy'n cynnwys ffurflen gais a'r telerau ac amodau. Mae'r ffurflen gais yn gontract rhyngoch chi a'r awdurdod lleol. Mae'n rhaid rhoi'r ffurflen gais wedi'i chwblhau i'r swyddog ar ddechrau'r ymweliad.

Lawrlwythwch telerau ac amodau (.pdf)