Marchnad Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin, SA31 1QY

  • Amserau Agor
  • Sut i ddod o hyd i ni
Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 9:30am - 4:30pm
Dydd Mawrth 9:30am - 4:30pm
Dydd Mercher 9:30am - 4:30pm
Dydd Iau 9:30am - 4:30pm
Dydd Gwener 9:30am - 4:30pm
Dydd Sadwrn 9:30am - 4:30pm
Dydd Sul Ar gau

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Neuadd y Farchnad sy'n agos at ganolfan siopa Rhodfa'r Santes Catrin ar agor 6 diwrnod yr wythnos a chynhelir marchnad awyr agored bob Dydd Mercher, Dydd Gwener a Dydd Sadwrn. Rydym yn croesawu masnachwyr newydd i’n marchnad. Mae’r stondinau sydd ar gael yn newid drwy gydol y flwyddyn. Pwyswch yma i weld Siopau /Uneadau gwag.