Rhaglen LEADER

Bwriad rhaglen LEADER, sy’n cael ei hariannu gan Gynllun Datblygu Gwledig Cymru (2014-2020), yw cael pobl, busnesau a chymunedau lleol i gyfrannu at greu atebion cynaliadwy ond blaengar i fynd i’r afael â rhai o’r heriau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol sy’n wynebu ardaloedd gwledig.

Yn Sir Gaerfyrddin, caiff rhaglen LEADER ei rheoli gan y Grŵp Cefn Gwlad (LAG), sydd wedi datblygu strategaeth fydd yn cynnig fframwaith ar gyfer gweithgarwch LEADER yn y Sir.