Ardaloedd cymwys LEADER

Diweddarwyd y dudalen ar: 02/03/2023

Mae wardiau penodol wedi'u nodi fel rhai sy'n gymwys i gael cymorth yn Sir Gaerfyrddin:

  • Abergwili, Cenarth a Llangeler, Cilycwm, Cwarter Bach, Cydweli a St Ishmael, Cynwyl Elfed, Cynwyl Gaeo, Garnant, Glanaman, Glyn, Gorslas, Hendy, Hendy-gwyn, Llanboidy, Llanddarog, Llandeilo, Llandybie, Llanegwad, Llanfihangel Aberbythych, Llanfihangel-ar-arth, Llangadog,Llangyndeyrn, Llangynnwr, Llannon, Llansteffan, Llanybydder, Llanymddyfri, Manordeilo a Salem, Pen-bre, Pontyberem, Sanclêr a Llansteffan, Talacharn, Tre-lech, Trimsaran