Ardaloedd cymwys LEADER

Diweddarwyd y dudalen ar: 20/02/2018

Mae wardiau penodol wedi'u nodi fel rhai sy'n gymwys i gael cymorth yn Sir Gaerfyrddin:

  • Abergwili, Cenarth, Cilycwm, Cwarter Bach, Cydweli, Cynwyl Elfed, Cynwyl Gaeo, De Tref Caerfyrddin, Garnant, Glanaman, Glyn, Gogledd Caerfyrddin Dref, Gorllewin Tref Caerfyrddin, Gorslas, Hendy, Hendy-gwyn, Llanboidy, Llanddarog, Llandeilo, Llandybie, Llanegwad, Llanfihangel Aberbythych, Llanfihangel-ar-arth, Llangadog, Llangeler, Llangyndeyrn, Llangynnwr, Llannon, Llansteffan, Llanybydder, Llanymddyfri, Manordeilo a Salem, Pen-bre, Pontyberem, Sanclêr, St Ishmael, Talacharn, Tre-lech, Trimsaran