Gwneud cais am gyllid LEADER

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/06/2019

Galw am syniadau am brosiectau newydd ac arloesol

Mae'r rhaglen LEADER newydd, sy'n ceisio helpu i adfywio ardaloedd gwledig Sir Gaerfyrddin, wedi agor galwad newydd am astudiaethau dichonoldeb yn unig.

Nôd LEADER yw cael pobl, busnesau a chymunedau lleol sy'n ymwneud â darparu atebion cynaliadwy ac arloesol i fynd i'r afael â rhai o'r heriau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol sy'n wynebu ardaloedd gwledig Sir Gaerfyrddin. Mae'r Grŵp Gweithredu Lleol - Grŵp Cefn Gwlad yn rheoli'r rhaglen LEADER yn Sir Gaerfyrddin.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Gallwch ddod o hyd i fwy o fanylion ar Themâu LEADER y gellid eu cynorthwyo.

Ni ddyfernir mwy na 70% o gyfanswm y gost gymwys i bob prosiect, hyd at dyfarniad grant uchaf o £ 20,000 fesul prosiect ymchwil / dichonoldeb.

Argymhellwn eich bod yn cysylltu â'r tîm LEADER trwy ffônio 01267 242431 / 224496 neu e-bostio i drafod eich prosiect cyn cyflwyno datganiad o ddiddordeb.

Cyflwynwch eich ffurflen mynegi diddordeb i RDPSirGar@sirgar.gov.uk.

Dyddiad cau 21 Mehefin 2019

Bydd gwahodd i ymgeiswyr cymwys i gyflwyno i'r Grŵp Gweithredu Lleol ar Dydd Mawrth 25 Mehefin

Mynegiant o ddiddordeb (.pdf)