Gwneud cais am gyllid LEADER

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/08/2020

Bydd rhaglen LEADER, sy'n ceisio helpu i adfywio ardaloedd gwledig Sir Gaerfyrddin, yn agor nifer o alwadau yn ystod cyfnod y rhaglen.

Nôd LEADER yw cael pobl, busnesau a chymunedau lleol sy'n ymwneud â darparu atebion cynaliadwy ac arloesol i fynd i'r afael â rhai o'r heriau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol sy'n wynebu ardaloedd gwledig Sir Gaerfyrddin. Mae'r Grŵp Gweithredu Lleol - Grŵp Cefn Gwlad yn rheoli'r rhaglen LEADER yn Sir Gaerfyrddin.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Nid oes galwad ar agor ar hyn o bryd.