Ailbrisio ardrethi annomestig 2017

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/03/2018

Yn dilyn ymarfer ailbrisio ardrethi annomestig 2017 gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio, bydd rhyddhad trosiannol yn cael ei weithredu er mwyn cefnogi trethdalwyr y bydd yr ailbrisio yn cael effaith ar eu cymhwysedd ar gyfer Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach (SBRR).

Bydd y cynllun rhyddhad trosiannol yn cael ei gyflwyno i roi cymorth i drethdalwyr fydd yn derbyn Cynllun Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach ar 31 Mawrth 2017, a fyddai’n gweld gostyngiad yng nghanran y Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach y mae ganddynt hawl iddo ar 1 Ebrill 2017, oherwydd bod eu gwerthoedd ardrethol wedi cynyddu yn dilyn yr ailbrisio.

Bydd Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach yn cael ei gymhwyso cyn rhyddhad trosiannol. Bydd y rhyddhad trosiannol yn gweithio drwy gyflwyno unrhyw gynnydd mewn atebolrwydd dros gyfnod o 3 blynedd (25% o gynnydd mewn atebolrwydd ym mlwyddyn 1, 50% ym mlwyddyn 2 a 75% ym mlwyddyn 3). Y trethdalwyr a fyddai'n gymwys fydd:

  • trethdalwyr yn symud o SBRR llawn i SBRR rhannol
  • trethdalwyr yn symud o SBRR llawn i ddim SBRR
  • trethdalwyr yn symud o SBRR rhannol i ddim SBRR
  • aros o fewn SBRR rhannol, ond yn gweld cynydd mewn gwerth ardrethol

Rhoddir Rhyddhad Ardrethi Trosiannol a Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach yn awtomatig i drethdalwyr cymwys. Nid oes angen ichi wneud cais am y naill fath o ostyngiad na’r llall.