Gweithredwr hurio preifat

Diweddarwyd y dudalen ar: 30/10/2019

Coronafeirws (COVID-19)

Yn dilyn canllawiau newydd gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi cyhoeddi gwybodaeth am sut rydym yn bwriadu ailagor canol ein trefi yn ddiogel.

Rydym wedi llunio canllawiau penodol ac adnoddau y gallwch eu lawrlwytho i’ch helpu i baratoi ar gyfer ailagor eich busnes. Mae hyn yn ategu’r dull 5 cam a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn ymestyn y Gronfa Cadernid Economaidd ymhellach ac yn cyflwyno Grant Dechrau Busnes i fusnesau. Darganfyddwch a ydych chi'n gymwys.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Mae'n rhaid i unrhyw un sy'n bwriadu derbyn archebion ymlaen llaw i gludo teithwyr mewn cerbydau hurio preifat fod wedi'i drwyddedu gyda ni. Fel arfer, cyflwynir y ceisiadau cyn pen un diwrnod, oni bai bod angen cyfeirio'r cais at ein pwyllgor trwyddedu.

Cyn cyflwyno eich cais, fe'ch cynghorir i gysylltu â ni i drafod eich cynigion. Rydym hefyd yn eich cynghori chi i ddarllen ein hamodau trwyddedu ar gyfer gweithredwyr cerbydau hurio preifat.

Gallwch anfon ceisiadau atom yn y post, fodd bynnag rydym yn eich annog i gyflwyno eich ceisiadau yn bersonol yn un o'n Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid. Bydd angen ichi ddarparu'r eitemau canlynol:

  • Ffurflen gais wedi'i chwblhau (gyda'r holl adrannau wedi'u cwblhau)
  • Ffi ar gyfer y cais