Sgiliau a hyfforddiant

Diweddarwyd y dudalen ar: 12/02/2019

Fel rhan o'r Rhaglen Datblygu a Sgiliau Busnes Twristiaeth De-orllewin Cymru Dros, mae Cymdeithas Twristiaeth Sir Gaerfyrddin yn trefnu amrywiaeth eang o weithdai, sesiynau un-i-un a digwyddiadau – i gyd wedi’u teilwrio i anghenion diwydiant twristiaeth yr ardal – ac yn canolbwyntio ar feysydd marchnata, cynllunio busnes a gwasanaeth i gwsmeriaid, ynghyd â llawer o feysydd eraill.

Os byddai'n well gennych i gael mynediad at hyfforddiant ar adeg sy'n gyfleus i chi, cymerwch olwg ar y Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS). Maent yn cynnig ystod enfawr o gyrsiau ar-lein yn cynnwys cyllid, marchnata, sgiliau a hyfforddiant, ynghyd â llawer mwy.

Mae llawer o fusnesau twristiaeth wedi elwa o gynllun prentisiaeth Llywodraeth Cymru. Mae'r prentisiaid yn gweithio ochr yn ochr yn ochr â gweithwyr profiadol er mwyn ennill sgiliau wrth y gwaith gan dderbyn hyfforddiant y tu allan i'r gwaith gan goleg neu ddarparwr hyfforddiant cymeradwy. Trwy recriwtio prentis gallwch; leihau costau, cronni doniau a chreu gweithlu medrus, ehangu eich busnes a llawer mwy. Chi sy'n talu eu cyflogau ac mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cymorth gyda rhai o'r costau hyfforddi.