Treftadaeth a Diwylliant

Diweddarwyd y dudalen ar: 11/12/2018

Dyma sy'n ein gwneud ni'n wahanol. Mae arfordir a chefn gwlad Sir Gaerfyrddin yn llawn treftadaeth a diwylliant. Mae'r ardal yn llawn drama ac ysblander gweledol gan gynnwys y Mynyddoedd Du garw ar borth y gorllewin i Fannau Brycheiniog, a glannau agored Cefn Sidan; a gellir adrodd straeon o'r blynyddoedd a fu, am dderwyddon a rhufeinwyr, cestyll a thywysogion, diwydiant a chwyldro, ac iaith Gymraeg fyw y byddwch chi'n ei chlywed a'i gweld ym mhob man.

Ein bwriad trwy'r Cynllun Rheoli Cyrchfan yw dod â 'stori' Sir Gaerfyrddin yn fyw, drwy annog a chefnogi dehongliad eang, creadigol ac arloesol o'i hanes, treftadaeth a diwylliant, gan ddangos cryfder diwylliant lleol.

Rydym wrthi'n cyflawni hyn trwy ein hymgyrchoedd sy'n amlygu'r cynnyrch amrywiol sydd ar gael yn y sir, sy'n cyd-fynd â blynyddoedd thematig Croeso Cymru, gan fod 2018 yn Flwyddyn y Môr a 2019 yn Flwyddyn Darganfod.

Yn 2019 bydd Sir Gaerfyrddin yn dathlu ei diwylliant trwy raglen o ddigwyddiadau yn Hendy Gwyn a Drefach Felindre, sydd wedi'u henwi yn Dref a Phentref Diwylliannol, yn y drefn honno, ar gyfer y flwyddyn hon. Mae cymunedau yn Hendy Gwyn a Drefach Felindre yn arwain y ffordd o ran trefnu digwyddiadau, gyda nifer o syniadau eisoes ar y gweill sy'n cynnwys ysgolion, grwpiau chwaraeon, busnesau a chynhyrchwyr bwyd.