Mae ein llythyr newyddion misol wedi'i anelu at fusnesau twristiaeth yn Sir Gaerfyrddin. Mae gennym ddigon o wybodaeth ac adnoddau am ddim i chi rannu gyda'ch ymwelwyr a gwesteion er mwyn sicrhau eu bod yn edrych ymlaen at brofi'r hyn sydd gan Sir Gâr i'w gynnig. Cofrestrwch i dderbyn:

  • Newyddion lleol, rhanbarthol a chenedlaethol ynghylch twristiaeth
  • Cyfleoedd i'ch busnes
  • Datblygiadau diweddar yn y sir
  • Adnoddau i'w lawrlwytho y gallwch eu hargraffu, eu hanfon ar e-bostio neu eu rhannu ar eich platfformau cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys 'Be sy' mlaen?' a 'Taith Gerdded y Mis'.
  • Straeon lleol am drefi a phentrefi, gan rannu ffeithiau diddorol a thrysorau lleol.
  • Os nad ydych yn cael ein llythyr newyddion mwyach, efallai eich bod wedi tanysgrifio yn anfwriadol. I ail-danysgrifio, llenwch y ffurflen isod.

Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth Diogelu Data newydd, rydym am i chi wybod sut rydym yn defnyddio eich data personol. Darganfyddwch sut yr ydym yn prosesu eich gwybodaeth.

E-Fwletin Sector Twristiaeth