Addysg a Phlant

Yr adran Addysg a Phlant sy'n gyfrifol am wasanaethau plant, gwasanaethau addysg, cwricwlwm a lles, effeithiolrwydd ysgolion a datblygu strategol.

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant
Gareth Morgans

Pennaeth Mynediad i Addysg
Simon Davies

Pennaeth Cwricwlwm a Lles
Aeron Rees

Pennaeth Gwasanaethau Addysg a Chynhwysiant
Aneirin Thomas

Pennaeth y Gwasanaethau Plant
Stefan Smith

Pennaeth Effeithiolrwydd Ysgolion / Prif Gynghorydd Her
Elin Forsyth

Cyngor a Democratiaeth