Amgylchedd

Yr adran Amgylchedd sy'n gyfrifol am y gwasanaethau cynllunio, cymorth busnes, datblygu a pherfformiad, eiddo, gwasanaethau amgylcheddol a gwastraff a thrafnidiaeth a pheirianneg.

Cyfarwyddwr Amgylchedd
Ruth Mullen

Pennaeth Trafnidiaeth a Pheirianneg
Stephen Pilliner

Pennaeth y Gwasanaethau Amgylcheddol a Gwastraff
Ainsley Williams

Pennaeth Cynllunio
Llinos Quelch

Pennaeth Eiddo
Jonathan Fearn

Cyngor a Democratiaeth