Y Cynllun Preswylio'n Sefydlog

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/09/2020

Mae Brexit yn golygu y bydd yn rhaid i ddinasyddion yr UE a'u teuluoedd wneud cais i'r Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE er mwyn parhau i fyw a gweithio yn y DU ar ôl 30 Mehefin, 2021.

Mae ceisiadau bellach ar agor. Nid oes ffi am y ceisiad.

Os yw'r DU yn gadael yr UE heb gytundeb, y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio fydd 31 Rhagfyr, 2020.

Mae rhagor o wybodaeth am y cynllun hwn gan Lywodraeth y DU ar gael ar .gov.uk a cheir yno fanylion am:

  • Y cynllun yn gyffredinol
  • Eich hawliau a'ch statws
  • Pwy ddylai wneud cais
  • Pryd i wneud cais
  • Sut y gallwch wneud cais
  • Yr hyn y bydd ei angen arnoch i wneud cais

Ewch i wefan .gov.uk