Aelodau Cynulliad Cymru

Diweddarwyd y dudalen ar: 22/11/2017

Mae Aelodau'r Cynulliad Cenedlaethol (ACau) yn cael eu hethol gennych chi yn Etholiadau'r Cynulliad a gynhelir bob pedair blynedd. Cynhelir yr etholiad nesaf ym mis Mai 2020.

Etholaeth Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Adam Price (Plaid Cymru)
Ffôn: 0300 200 7154
E-bost: Adam.Price@cynulliad.cymru

Etholaeth Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

Angela Burns (Welsh Conservatives)
Ffôn: 0300 200 7243
E-bost: Angela.Burns@cynulliad.cymru

Etholaeth Llanelli

Lee Waters (Llafur)
Ffôn: 0300 200 7101
E-bost: Lee.Waters@cynulliad.cymru

Cyngor a Democratiaeth