Etholiad Senedd Ewrop 2019

Diweddarwyd y dudalen ar: 21/02/2020

Cyfanswm nifer y pleidleisiau dilys a roddwyd i bob plaid wleidyddol gofrestredig yn yr ardal gyfrif Sir Caerfyrddin fel  a ganlyn: 

Ymgeiswyr Plaid
Jonathan Owen Jones Change UK - The Independent Group
June Caris Davies Change UK - The Independent Group
Matthew Graham Paul Change UK - The Independent Group
Sally Anne Stephenson Change UK - The Independent Group

Crynodeb

Cyfanswm y pleidleisiau: 24,332

Ymgeiswyr Plaid
Daniel Stephen Boucher Conservative and Unionist Party
Craig James Robert Lawton Conservative and Unionist Party
Fay Alicia Jones Conservative and Unionist Party
Tomos Dafydd Davies Conservative and Unionist Party

Crynodeb

Cyfanswm y pleidleisiau: 54,587

Ymgeiswyr Plaid
Anthony David Slaughter Plaid Werdd
Ian Roy Chandler Plaid Werdd
Ceri John Davies Plaid Werdd
Duncan Rees Plaid Werdd

Crynodeb

Cyfanswm y pleidleisiau: 52,660

Ymgeiswyr Plaid
Jacqueline Margarete Jones Llafur
Matthew James Dorrance Llafur
Mary Felicity Wimbury Llafur
Mark Jeffrey Denley Whitcutt Llafur

Etholwyd:
Jacqueline Margarete Jones / Llafur

Crynodeb

Cyfanswm y pleidleisiau: 127,833

Ymgeiswyr Plaid
Sam Bennett Democratiaid Rhyddfrydol
Donna Louise Lalek Democratiaid Rhyddfrydol
Alistair Ronald Cameron Democratiaid Rhyddfrydol
Andrew John Parkhurst Democratiaid Rhyddfrydol

Crynodeb

Cyfanswm y pleidleisiau: 113,885

Ymgeiswyr Plaid
Jill Evans Plaid Cymru
Carmen Ria Smith Plaid Cymru
Patrick Robert Anthony McGuinness Plaid Cymru
Ioan Rhys Bellin Plaid Cymru

Etholwyd:
Jill Evans / Plaid Cymru

Crynodeb

Cyfanswm y pleidleisiau: 163,928

Ymgeiswyr Plaid
Nathan Lee Gill The Brexit Party
James Freeman Wells The Brexit Party
Gethin James The Brexit Party
Julie Anne Price The Brexit Party

Etholwyd:
Nathan Lee Gill / The Brexit Party
James Freeman Wells / The Brexit Party

Crynodeb

Cyfanswm y pleidleisiau: 271,404

Ymgeiswyr Plaid
Kristian Philip Hicks UKIP
Keith Callum Edwards UKIP
Thomas George Harrison UKIP
Robert Michael McNeil-Wilson UKIP

Crynodeb

Cyfanswm y pleidleisiau: 27,566

Nifer y pleidleiswyr (Sir Caerfyrddin): 41.8%

Amcan o nifer y pleidleiswyr (Cymru): 37.29%

Cyngor a Democratiaeth