Etholiad Seneddol 2017

Diweddarwyd y dudalen ar: 01/12/2017

Cynhaliwyd Etholiad ar gyfer Aelodau Seneddol mewn dwy etholaeth yn ardal Cyngor Sir Caerfyrddin ar ddydd Iau, 8 Mehefin 2017.

Swyddog Canlyniadau (Gweithredol) Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n gyfrifol am gynnal yr etholiadau yn Etholaeth Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr ac Etholaeth Llanelli. Swyddog Canlyniadau (Gweithredol) Sir Benfro sy'n gyfrifol am gynnal yr etholiadau yn Etholaeth Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro.

Ymgeiswyr Plaid Nifer y pleidleisiau
DARKIN, David Llewelyn Welsh Labour / Llafur Cymru 12219
EDWARDS, David Jonathan Plaid Cymru – The Party of Wales 16127
HAMILTON, Mostyn Neil UKIP 985
HUGHES, Anthony Havard Maengwyn Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservatives 10778
PROSSER, Lesley Ann Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 920
DARKIN, David Llewelyn
30%
EDWARDS, David Jonathan
39%
HAMILTON, Mostyn Neil
2%
HUGHES, Anthony Havard Maengwyn
26%
PROSSER, Lesley Ann
2%

Etholwyd:
EDWARDS, David Jonathan / Plaid Cymru – The Party of Wales

Crynodeb

Nifer o Gynghorwyr i’w hethol : 1
Cyfanswm y pleidleisiau: 41029
Nifer y pleidleiswyr : 73.3%

Dolenni Cysylltiedig

Ymgeiswyr Plaid Nifer y pleidleisiau
CAMERON, Alistair Ronald Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 956
EDWARDS, Phil UKIP 905
HART, Simon Anthony Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservatives 19771
THOMAS, Abi Plaid Cymru – The Party of Wales 3933
TIERNEY, Marc Liam Welsh Labour / Llafur Cymru 16661
CAMERON, Alistair Ronald
2%
EDWARDS, Phil
2%
HART, Simon Anthony
47%
THOMAS, Abi
9%
TIERNEY, Marc Liam
39%

Etholwyd:
HART, Simon Anthony / Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservatives

Crynodeb

Nifer o Gynghorwyr i’w hethol : 1
Cyfanswm y pleidleisiau: 42226
Nifer y pleidleiswyr : 72.1%

Dolenni Cysylltiedig

Ymgeiswyr Plaid Nifer y pleidleisiau
ARTHUR, Mari Frances Gaynor Plaid Cymru – The Party of Wales 7351
DANIELS, Rory Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 548
DAVIES, Stephen Andrew Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservatives 9544
GRIFFITH, Nia Rhiannon Welsh Labour / Llafur Cymru 21568
REES, Ken UKIP 1331
ARTHUR, Mari Frances Gaynor
18%
DANIELS, Rory
1%
DAVIES, Stephen Andrew
24%
GRIFFITH, Nia Rhiannon
53%
REES, Ken
3%

Etholwyd:
GRIFFITH, Nia Rhiannon / Welsh Labour / Llafur Cymru

Crynodeb

Nifer o Gynghorwyr i’w hethol : 1
Cyfanswm y pleidleisiau: 40342
Nifer y pleidleiswyr : 67%

Dolenni Cysylltiedig

Cyngor a Democratiaeth