Etholiadau'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu 2024

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/02/2024

Bydd yr Etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu nesaf yn cael eu cynnal ddydd Iau, 2, Mai 2024.

Mae Swyddog Canlyniadau Cyngor Sir Ceredigion, Eifion Davies, wedi cael ei benodi'n Swyddog Canlyniadau'r Ardal Heddlu ar gyfer Ardal Heddlu Dyfed-Powys. Cewch fanylion cynhwysfawr am yr etholiad hwn ar Wefan Ceredigion.

Mae Swyddog Canlyniadau'r Ardal Heddlu yn gyfrifol am gynnal etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu, yn yr Ardal Heddlu, sef Ardal Heddlu Dyfed-Powys yn yr achos hwn.

Mae Ardal Heddlu Dyfed-Powys wedi'i rhannu'n bedair ardal sy'n cynnwys Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion a Phowys.

Bydd gwybodaeth a hysbysiadau swyddogol am etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu, cyn ac ar ôl y bleidlais, yn cael eu cyhoeddi yma.

I gael rhagor o wybodaeth am y Comisiynydd Heddlu a Throseddu gweler Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu.

Am wybodaeth am ymgeiswyr sy'n sefyll yn yr ardal: Ewch i www.dewisfynghhth.org.uk. (yn fyw ar ôl 5ed Ebrill 2024).